Výplňové materiály

Výplňové materiály používáme k řešení hlubších vrásek, vpadlých jizev, ke korekci velikosti a tvaru rtů.

Kyselina hyaluronová tvoří hlavní součást synoviální tekutiny. Čím vyšší je koncentrace kyseliny hyaluronové, tím lepší jsou visko-elastické vlastnosti

Hyaluronová kyselina je přírodní, tělu vlastní substance, obsažená v mnoha orgánech těla.Kyselina hyaluronová (KH) je přirozeně se vyskytující glykosaminoglykan, čili lineární polysacharid, o velké molekulové hmotnosti. Je složena z opakujících se disacharidových jednotek (kyselina D-glukuronová a N-acetylglukosamin).

Struktura molekuly kyseliny hyaluronové způsobuje i při nízké koncentraci její schopnost vázat mnoho molekul vody za tvorby viskózního gelu, který pojivovým tkáním přináší schopnost odolávat vnějšímu tlaku.

Regeneruje  tak účinně, že potlačuje i proces stárnutí kůže a je využíván i v kosmetických omlazovacích přípravcích. Urychluje také hojící procesy a potlačuje vznik jizev.

Pro využití v estetické medicíně je kyselina hyaluronová používá v podobě gelu v injekcích. Preparáty se liší podle velikosti částic gelu. To znamená, že se pro korekcí hrubších vrásek a hlubších defektů aplikují preparáty s většími částicemi.

Kyselina hyaluronová aplikovaná do kůže zvyšuje schopnost kůže vázat vodu, posiluje pevnost a pružnost pokožky; podporuje tvorbu nových kolagenových a elastických vláken; ošetřené častí kůže jsou měkké, poddajné a mají přirozený vzhled.

Aplikujeme pouze kvalitní a prověřené výplňové materiály od předních výrobců.

Hlavní výplňové materiály jsou: Restylane, Juvederm, Esthelis, Princess.

  • výplňový materiál aplikujeme tenkou jehličkou do povrchových partií kůže. Efekt je ihned po aplikaci patrný
  • novinkou je použítí kanyl k aplikaci injekčníhomateriálu. Výhoda kanyl se omezení počtu vpichů do kůže, lze ošetřit i více partií z jednoho vpichum, omezení poranění kůže a podkoží při aplikaci, klientky udávají výrazně menší bolestivost při aplikaci. Použítí kanyly je za příplatek, dle typu kanyly 200 – 500 kč.
  • dlouhodobost zákroku je určena typem preparátu. Rozdělují se na krátkodobé (trvání účinku 6 – 9 měsíců), střednědobé (1 – 2 roky), dlouhodobé (5 i více let)
  • před aplikací aplikujeme anestezii EMLA krémem
  • ošetřované místo během zákoku chladíme
  • cca 3 dny po zákroku by se ošetřená oblast měla vyhýbat namáhání, cca 10-14 dnů ošetřené partie nemasírovat.
  • aplikace vždy až po odborné konzultaci a podrobném vysvětlení metody lékařem

Ceník