Kožní výrustky a znaménka

Kožní výrustky a znaménka je souhrnné označení obrovské skupiny kožních projevů, se kterými se u našich klientů velmi často setkáváme.

P?ed každým zákrokem Vás lékař odborně vyšetří. Kožní výrustky prohlédne s pomocí dermatoskopu,event. digitálního dermatomikroskopu. Posoudí charakter výrustku, celkový zdravotní stav pacienta a doporučí k odstranění nejvhodnější metodu. Probere s pacintem princip zákroku a možná rizika tak, aby se pacient mohl rozhodnout, zda daný způsob odstranění kožního problému podstoupí. Před zákrokem a opakovaní po zákroku je s pacientem prodiskutována problematika zákroků a opatření pro období po zákroku, v době hojení a rekonvalenscence.

Pokud se nejedná pouze o kosmetický problém, odesíláme kožní vzorek odebraný při zákroku k histologickému vyšetření.

U závaženějších zdravotních nálezů může lékař pacienta odeslat na spolupracující pracoviště obličejové a čelistní chirugie nebo plastické chirurgie k provedení rozsáhlejší excize a následného histologického vyšetření odstraněné léze.

Metody odstranění:

  • klasická chirurgická excize – vyříznutí se suturou – sešitím rány
  • excize kůže speciálním nástrojem – kruhovým rotačním skalpelem – průbojníkem
  • odstranění lézí chirurgickým laserem
  • metody elektrochirugie
  • kryodestrukce lézí

Ceník