Fototerapie

Nedílnou součástí moderní dermatologické léčby je také fototerapie, tedy světloléčba nebo léčba vybraným spektrem nejčastěji slunečního záření. Pod tímto pojmem rozumíme léčebnou aplikaci neionizujícího elektromagnetického záření na kůži. Nejčastěji se využívá ultrafialové záření, a to v oblasti UVA (320 – 400 nm) nebo UVB (280 – 320 nm) části spektra. Mechanismus léčebného působení spočívá zejména v imunosupresi, omezení zvýšené produkce kožních buněk, dále v tlumení svědění a pozitivním vlivu na psychiku pacienta. Fototerapie urychluje hojení vybraných kožních onemocnění, zmenšuje počet spotřebovaných mastí a celkově podávaných léků, zabraňuje opakovanému vzniku nemoci nebo oddaluje recidivu – opakované zhoršení onemocnění.

V dermatologii lze využít jako umělý zdroj ultrafialového záření tzv. „horské slunce“, moderními a mnohem bezpečnějšími zdroji ultrafialového záření jsou však fluorescenční zářivky emitující pouze UVA nebo UVB záření. Tyto typy záření se aplikují buď samostatně nebo v kombinacích s lokální či celkovou léčbou, ev. s koupelovou formou terapie. Tím se účinek světloléčby zvyšuje a zároveň se snižuje celková dávka záření nutná k vyléčení dermatózy.

Hlavními indikacemi pro světloléčbu jsou psoriáza, atopický ekzém, akné, lichen, hyperkeratotické ekzémy, alopecie, výpad vlasů, vitiligo, některé fotodermatózy nebo parapsoriáza, seborrhoická dermatitida, prevence sluneční alergie a další onemocnění.

Někdy je před zahájením fototerapie nutné změnit stávající interní medikaci, protože některé léky mohou zvyšovat citlivost kůže na ultrafialové záření.

Na našem pracovišti používáme přístroje pro celotělové ozařování, včetně nejmodernějšího s emisí úzkospektrého záření 311 nm. Dále jsme vybaveni přístrojem pro světloléčbu jen určitých částí těla, například pouze bérců, trupu, dlaní, plosek nebo projevů ve kštici. Fototerapii indikuje zkušený lékař, který určí léčebný režim, to znamená metodu a frekvenci oza?ování, a dále lokální nebo celkovou terapii. Léka? zodpov?dn? zvažuje přínos léčby pro pacienta a možné riziko, proto celá fototerapeutická kúra probíhá za pravidelných lékařských kontrol. Samotný provoz zajišťuje erudovaná sestra.

Dermatologie – kožní lékařství má s fototerapií mnohaleté zkušenosti, stále dochází k vývoji nových typů zářičů a zavádění bezpečnějších dávkovacích schémat s cílem zamezit vzniku vedlejších nežádoucích účinků. Proto stále nabývá fototerapie kožních chorob v posledních letech na rozmachu a právem patří k základním léčebným dermatologickým postupům.

Ceník