Profily lékařů

MUDr.Martina Jansová
odborná kožní lékařka
specialistka na laserovou a estetickou dermatologii

kvalifikace:
MUDr.,  lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
první atestace z oboru dermatovenerologie
druhá atestace z oboru dermatovenerologie
licence české lékařské komory pro obor dermatovenerologie
licence české lékařské komory  vedoucí lékař – primář pro obor dermatovenerologie
členka Dermatovenerologické společnosti
členka European Academy of Dermatology and Venearology
aktivní účast na mezinárodních a tuzemských sympozicích
spoluautorka učebnice „Repatitorium dermatovenerologie, D.Ditrichová a kol.“
řešitelka  klinických studií

praxe:
1994 – 1998  Vojenská nemocnice Olomouc

  • dermatovenerolog
  • specialistka na laserovou a estetickou dermatologii

1998 – 2008  Železniční poliklinika Olomouc, člen skupiny AGEL

  • funkce:  dermatovenerolog, samostatný pracující lékař
  • vedoucí lékař chirurgických oborů
  • předseda etické komise

1999 – 2010  Laserové léčebné centrum  Olomouc

  • specialistka na laserovou a estetickou dermatologii

2008 – 2010   Dermatovenerologická ambulance Olomouc, Wellnerova ul.

od 2010        Dermatovenerologická ambulance

  • Dermatologické a laserové centrum, Horní lán 10a, Olomouc